Stichting Mee-Doen Purmerend !

KvK-nummer: 69326657 Banknummer  : NL92 RABO 0323 1265 45 Ten name van : Stichting Mee-Doen Purmerend
Voorzitter : Maria Deen, Dom Helder Camarastraat 11, 1447 ZP  Purmerend Telefoon   : 06-105 036 40 
Penningmeester: Ruud Kamstra, Brahmsstraat 10, 1447 RL  Purmerend Telefoon   : 06-117 229 98

E-mail: info@stichting-mee-doen-purmerend.nl

Artikeltjes voor op de website: Herman Reurts hreurts@hotmail.com Telefoon: 0637144019

Contact
contact

Onze sponsors